LLAMÀNTOL I VIEIRES

PREMIUM SHELLFISH

LLAMÀNTOL DUO QUARTERS 591 /680     _Cua i pinces de Llamàntol salvatge Canadenc amb Closca dura, pelat  en cru i ultracongelat

LLAMÀNTOL DUO SMALL CHIX 446 /536  _ Cua i pinces de Llamàntol salvatge Canadenc amb Closca dura, pelat  en cru i ultracongelat

COLZES  (bosses 227gr)   _Colzes sencers de Llamàntol salvatge Canadenc amb Closca dura, pelats en cru i ultracongelats

POTES LLAMÀNTOL (bosses 227gr) _Potes senceres de Llamàntol salvatge Canadenc amb closca dura, pelades en cru i ultracongelades.

PINCES _Pinces senceres de llamàntol salvatge Canadenc amb Closca dura, pelades en cru i ultracongelades.

CAP DE LLAMÀNTOL  _Cap de llamàntol Canadenc Premium, ultracongelades amb coral, crues , IQF

SPLIT QUARTES 591/680  _Mig llamàntol  salvatge Canadenc amb closca dura, ultracongelat , cru i viscerat  (encerat, i farcit amb la pinça i el colze)

SPLIT SMALL CHIX 446/536 _Mig llamàntol  salvatge Canadenc amb closca dura, ultracongelat , cru i viscerat  (encerat, i farcit amb la pinça i el colze)

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

PREMIUM SHELLFISH

VIEIRES DE CANADÀ _Carn de vieira de Canadà, sense Coral, ultracongelada al vaixell, crua, IQF. Glaceig compensat 0% de merma.

Vieira Canadà L   22/44   (30gr)

Vieira Canadà M 44/66  (20gr)

Vieira Canadà S  66/88   (13gr)

VIEIRES ARGENTINES _Carn de vieira d’Argentina (ZygochlamisPatagonica), sense coral, ultracongelada al vaixell, crua, IQF. Glaseix compensat 0% de merma.

 

Vieira Argentina XL  132/176 (6,5g)

Vieira Argentina L  176/264 (4,5g)

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *