maig 26, 2015

PASTA SECA

PASTES CANIGÓ

Fideus, macarrons, espaguetis, tallarines a Granel

Espagueti (250gr)
Macarró ploma 4 (250gr)
Macarrons d’espinacs, remolatxa, tomàquet (250gr)
Macarrons vegetals (250gr)
Espirals vegetals (250gr)
Galet petit 2 (250gr)
Llavor de meló (250gr)
Fideu 1 “Fideuà” (250gr)
Fideu de ceps “Fideuà” (250gr)

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

PASTES CANIGÓ

Arrebossat de peix a Granel

 

 

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

 

Accessibility