maig 22, 2015

FRUITA DESHIDRATADA

CRIT D’OR

Panses (sultanes, moscatell extra)
Figues pajarera
Dàtils (seleccionats, seleccionats sense pinyol)
Prunes (comunes, sense pinyol)
Orellanes d’albercoc
Aranyons

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      * 

 

Accessibility