maig 18, 2015

FORMATGES DE VACA

TROS DE SORT

Costa Negra (300 gr, 500 gr)
Formatge Lo Blau (370 gr, 900 gr)
Serrat Roi (500 gr)
Serrat Triadó (500 gr)
Serrat Triadó d’Herbes (500 gr)
Tou de Til·lers (300 gr, 500 gr)
Tupí de Sort (125 gr)
Tupí de Sort a Dojo (1.000 gr)
kuadrat

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

MAS D’EROLES

Gebrat d’Obaga (450 gr)
Ros d’Eroles (450 gr)
Ermesenda d’Eroles (4.000 gr)
Formatge de Tartera (1500 gr)
Formatge Castellot (4.000 gr)
Formatge Escaldat (250 gr)
Brisat (1000 gr)

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

MOLÍ DE GER

 

Roques Blanques (750 gr)
Puigpedrós (750 gr)
Altejó (750 gr)
Blau Ceretà (700gr)
Botàs (400gr)

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

URGÈLIA DPO

 

Formatge de vaca del Cadí

 

 

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

 

PERALADA

 

Formatge de vaca natural amb ceps peralada

 

 

 

 

 

 

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

Accessibility